DOBRA ZGODBA

?

Dobra zgodba

Gradbenik ni več umazan poklic

Gradbenik ni več umazan poklic-dobra zgodba

Številne tehnološke novosti tudi v gradbeništvo prinašajo spremembe poslovnih procesov in skrajševanje procesa gradnje. Vznemirljive novosti kot so : »internet of things« (IoT) in »machine to machine« (M2M) ter možnost 3D-tiskanja stavb v to panogo vabijo mlade, ki jih zanima najsodobnejši tehnološki napredek.

Proces gradnje s pomočjo naprednih naprav in pripomočkov, delavcu pomagajo pri izvajanju del, mu prihranijo fizični napor in varujejo njegovo zdravje:

  • pasivni ali aktivni eksoskeleton (rešitev tehnološko naprednega gradbeništva zagotavlja delavcu dodatne možnosti gibanja, robotsko moč, ki zmanjšuje zahtevan fizični napor in pomaga pri preprečevanju poškodb-preobremenitvah)
  • nosljive naprave s tipali in robotske tehnologije za spremljanje različnih življenjskih funkcij in počutja
  • pametna bionska ali odzivna delovna oblačila (npr. zaščitne rokavice, ki ob ravnanju s strupenimi snovmi spreminjajo barve, za hlajenje ali ogrevanje delavcev glede na njihovo edinstveno telesno temperaturo)
  • droni (novejša tehnologija, ki jo lahko uporabimo tudi za projektiranje objektov, npr. kartiranje, spremljanje napredka gradnje, pridobivanje natančnih podatkov o dejanskih količinah)
  • napredna osebna varovalna oprema (npr. pametne varnostne čelade z vgrajenimi senzorji za spremljanje koncentracij metana in ogljikovega monoksida, za ustvarjanje, prenos podatkov in pregledovanje dokumentov na vpoklic preko interneta stvari, čelade opremljene s posebno razsvetljavo, da so delavci ponoči bolj vidni ipd.)

Kontakt

Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana

T: +386 1 589 82 46

E: zgigm@gzs.si

W: gzs.si/zgigm

Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti
Slovenije

Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana

T: +386 1 43 41 220

F: +386 1 23 12 460

E: sdgd@sindikat-zsss.si

W: www.sdgd.si

VS/2020/0046, VS/2020/0147, VS/2021/0224, VS/2022/0010

Podpora Evropske komisije za pripravo tega spletnega mesta ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

© GZS 2022. Vse pravice pridržane.

Share This