DOBRA ZGODBA

?

Dobra zgodba

Spodbudni premiki v gradbeništvu

Spodbudni premiki v gradbeništvu-dobra zgodba

Dodana vrednost na zaposlenega v gradbeništvu

Dodana vrednost na zaposlenega

Produktivnost dela oz. dodana vrednost na zaposlenega je v 2020 višja za 17 % v primerjavi z letom 2016. Dodana vrednost na zaposlenega v gradbeništvu je v letu 2020 znašala 32.859 EUR.

Povprečna bruto plača v gradbeništvu

Povprečna bruto plača v gradbeništvu

Rast povprečne bruto plače v gradbeništvu

Rast povprečne bruto plače v gradbeništvu

Povprečna bruto plača je v 2021 znašala 1.488 EUR (984 EUR neto). V primerjavi z letom 2016 se je povprečna bruto plača v gradbeništvu povečala za 24,3 %.

Delovno aktivno prebivalstvo v gradbeništvu

Delovno aktivno prebivalstvo v gradbeništvu

V 2021 je bilo 67.762 delovno aktivnih oseb. Pretežni del (84 % vseh) delovno aktivnih oseb je bilo zaposlenih pri pravnih ali fizičnih osebah, 16 % delovno aktivnih je samozaposlenih. V 2021 je bilo v primerjavi z letom 2016 za 25,7 % več delovno aktivnih oseb, 27,9 % več pri pravih in fizičnih osebah, 15,6 % več pa je bilo samozaposlenih oseb.

Delovno aktivno prebivalstvo z višješolsko in visokošolsko izobrazbo v gradbeništvu

Delovno aktivno prebivalstvo z višješolsko in visokošolsko izobrazbo v gradbeništvu

Delovno aktivno prebivalstvo s srednješolsko izobrazbo v gradbeništvu

Delovno aktivno prebivalstvo z srednješolsko izobrazbo v gradbeništvu

Konec leta 2021 je bilo v gradbeništvu zaposlenih 71.346 oseb. Konec leta 2021 (31.12.) je osnovnošolsko izobrazbo v gradbeništvu imelo 20,4 % vseh delovno aktivnih, 69,8 % srednješolsko izobrazbo in 9,7 % višješolsko oz. visokošolsko izobrazbo. Ženske so v gradbeništvu delovno aktivne v 8,2-odstotnem deležu (5.827 oseb je bilo delovno aktivnih oseb konec leta 2021).

Podatke pripravila GZS ANALITIKA, po dostopnih virih podatkov SURS.

Kontakt

Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana

T: +386 1 589 82 46

E: zgigm@gzs.si

W: gzs.si/zgigm

Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti
Slovenije

Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana

T: +386 1 43 41 220

F: +386 1 23 12 460

E: sdgd@sindikat-zsss.si

W: www.sdgd.si

VS/2020/0046, VS/2020/0147, VS/2021/0224, VS/2022/0010

Podpora Evropske komisije za pripravo tega spletnega mesta ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

© GZS 2022. Vse pravice pridržane.

Share This