DOBRA ZGODBA

?

Dobra zgodba

Trendi na področju gradbeništva – digitalizacija

Trendi na področju gradbeništva-digitalizacija-dobra zgodba

Podnebne spremembe, omejeni viri, varnost grajenega okolja ter vse večji in zahtevnejši projekti v gradbeništvo prinašajo strateške izzive in pospešujejo spremembe, spodbujajo inovacije ter bolj zeleno gospodarstvo.

Naštete spremembe bodo vsekakor močno spremenile način dela v gradbeništvu ter pospešile razvoj inovacij in njihovo uvajanje. Gradbeni panogi se nakazujejo dobre priložnosti za rast in razvoj. Še posebej so v ospredju zeleno gradbeništvo in zelena delovna mesta – trajnostna gradnja (trajnost stavb) in krožno gospodarstvo (kroženje in ponovna uporaba materialov) ter digitalizacija, industrializacija in avtomatizacija.

Digitalizacija, ki hitro ustopa na področje gradbeništva prinaša nova, za mlade privlačna, delovna mesta, kot so BIM manager, BIM koordinator, BIM projektant, operater robotskih gradbenih sistemov in načrtovalec izkušnje v potopitveni navidezni resničnosti grajenega okolja.

Kaj pa sploh je BIM?

BIM je kratica, ki označuje informacijsko modeliranje gradenj. V programu nastane digitalni dvojček zgradbe, ki jo projektiramo. V BIM digitalnem orodju zasnujemo vse komponente, do najmanjšega detajla – cevi, kable, prezračevanje, luči … S tem digitalnim modelom oblikujemo, gradimo in vzdržujemo objekt skozi celoten življenjski cikel!

Za boljšo predstavo si lahko preneseš aplikacijo in se že sedaj spoznaš z digitalnim modeliranjem:

Innovation in CONstruction Sites (icons)

Za IPhone: ICONS

Če pa se o BIMu želiš že kaj naučiti, klikni sem: Si!BIM Učno gradivo (sibim.eu) 

Kontakt

Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana

T: +386 1 589 82 46

E: zgigm@gzs.si

W: gzs.si/zgigm

Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti
Slovenije

Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana

T: +386 1 43 41 220

F: +386 1 23 12 460

E: sdgd@sindikat-zsss.si

W: www.sdgd.si

VS/2020/0046, VS/2020/0147, VS/2021/0224, VS/2022/0010

Podpora Evropske komisije za pripravo tega spletnega mesta ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

© GZS 2022. Vse pravice pridržane.

Share This